Slurfknoopwesp

Cerceris ruficornis
De Slurfknoopwesp Cerceris ruficornis is een zwarte wesp met een gele tekening en oranje poten. Het vrouwtje heeft gele vlekken op het gezicht en een ver uitstekende lamel (slurf) aan het kopschild. Het mannetje heeft 2 opvallende, losstaande kwastjes aan de buitenzijde van het zesde sterniet. Deze wesp meet 8 tot 14 mm.

Het is een uiterst zeldzame wesp die van juni tot eind september voorkomt op warme terreinen met een verspreide vegetatie. Het nest wordt meestal in steile leemwanden gegraven.

De prooien bestaan uit snuitkevers, bladhaantjes en nimfen van cicaden.

Als parasiet is de Zwartharige Zandgoudwesp Hedychrum gerstaeckeri bekend.