Smal Fakkelgras

Koeleria macrantha
Het Smal Fakkelgras Koeleria macrantha is een plant die vooral aan de kust voorkomt. De groeiplaatsen moeten open genoeg en kalkhoudend zijn. Vermesting is ongunstig.

Op spoordijken zou ze ook kunnen voorkomen.  De zaden kunnen via aangevoerd zand worden verspreid.