Smal Streepzaad

Crepis tectorum
Het Smal Streepzaad Crepis tectorum groeit in open zandig terrein, in duinen en rivierduintjes en soms op muren en in ruigten op een kalkarme en voedselarme grond . Het is een zeldzame plant.

De plant bloeit van mei tot de eerste vorst met gele bloemen die in hoofdjes staan. De bovenste stengelbladeren zijn erg smal. De plant bezit een penwortel.