Smalle Waterweegbree

Alisma gramineum
De Smalle Waterweegbree Alisma gramineum kan zowel in het water als op de oevers voorkomen. Het is een soort van verlandingsvegetaties en periodiek droogvallende wateren.

Het water mag niet te voedselrijk of te diep zijn en het moet zoet en proper zijn.