Smalvleugeldwergspanner

Eupithecia nanata
De Smalvleugeldwergspanner Eupithecia nanata is een nachtvlinder.

Deze soort is gebonden aan zandbodems en duinen met Struikhei Calluna vulgaris.

De rupsen hebben Struikhei als belangrijkste waardplant, maar kunnen ook voorkomen op Gewoon Duizendblad Achillea millefolium.

De vliegtijd loopt van half maart tot half september en bestaat uit twee generaties.

Deze nachtvlinder vertoont zwerfgedrag en kan ook worden gezien op ogenschijnlijk ongeschikte plekken.