Smaragdkruiper

Harpalus smaragdinus
De Smaragdkruiper Harpalus smaragdinus is een loopkever die voorkomt op hogere zandgronden, veelal op droge, schrale graslanden en heidegebieden met een open, mozaïekachtige vegetatie van grassen en Struikhei Calluna vulgaris. Hij komt ook voor op afgravingen van zandgronden.

Het is een zeer xerofiele en thermofiele soort met een voorkeur voor terreinen met een droge, zandige, niet te losse bodem.

Deze langvleugelige (macroptere), nachtactieve soort meet gemiddeld 9,3 mm. Hij leeft overdag ingegraven in het zand tussen de wortels van planten.  

De soort gaat achteruit door de aantasting van de leefgebieden zoals verbossing, door recreatiedruk en door de versnippering van het leefgebied.