Smaragdlibel

Cordula aenea
De Smaragdlibel Cordulia aenea is een nog vrij algemene libel. Deze soort heeft een vleugelspanning tot 7 cm en komt van mei tot half augustus voor bij laagveenmoerassen, matig voedselrijke vennen, oude rivierarmen, en vijvers. De soort stelt de aanwezigheid van een goed ontwikkelde water- en oeverplantenvegetatie, met bos of struikgewas in de buurt, op prijs. De oevervegetatie bestaat onder meer uit Riet Phragmites australis en Zegge-soorten Carex species.  

De soort kan ook worden aangetroffen in bosrijke omgeving of waar een deel van het water door bomen en struiken omgeven wordt.

Het lichaam van deze libel, die behoort tot de glanslibellen, is donkergroen tot koperkleurig. De ogen zijn heldergroen. Bij het mannetje is het achterste deel van het achterlijf van het mannetje verbreed; bij het vrouwtje niet.

De nimf heeft een gedrongen lichaamsbouw en zeer lange, spinachtige poten. Op de rug draagt ze doornachtige structuurtjes.

Het mannetje vliegt vaak boven het wateroppervlak en wacht er een vrouwtje op om te paren. De eitjes worden alleen door het vrouwtje, dus zonder begeleidend mannetje, in de vlucht afgeworpen boven het water.

Een te sterk dichtgroeien van de waterplantenvegetatie biedt geen mogelijkheid meer aan het wijfje om haar eieren af te leggen.

Het is belangrijk om het wateroppervlak open te houden, met behoud van een drijvende en ondergedoken waterplantenvegetatie van Hoornblad-soorten Ceratophyllum species, Veenmos Sphagnum species en Vederkruid Myriophyllum species, juist voor de oeverzone gelegen. Tevens is een beschutte en zonnige ligging wenselijk.