Smeerwortelnetwants

Dictyla humuli
De Smeerwortelnetwants Dictyla humuli is een netwants met een lengte van 3,1 tot 3,8 mm.

Deze soort komt voor op Smeerwortel-soorten Symphytum species.