Sminthurides aquaticus


De springstaart Sminthurides aquaticus meet 0,5 tot 1 mm en heeft een groen lichaam. Op dit lichaam is een duidelijke violette tekening zichtbaar. De mannetje hebben een grijporgaan in het midden van de lange voelsprieten.

Met dit grijporgaan klemt het mannetje tijdens de paring de antennes van het vrouwtje vast, waarna het een tijdje met dit vrouwtje rondloopt. Vervolgens wordt een geschikt plekje op het wateroppervlak gezocht om een spermatofoor af te zetten. De inhoud (sperma) wordt daarna actief door het vrouwtje opgenomen, waarna hun wegen scheiden.

Om de eitjes af te zetten wordt door het vrouwtje een gaatje geknaagd in een blaadje Klein Kroos Lemna minor.

De vindplaatsen van deze soort situeren zich dan ook vooral op het oppervlak van stilstaand water, vooral in dicht met Klein Kroos begroeide slootjes en vijvertjes.