Sneep

Chondrostoma nasus

De Sneep Chondrostoma nasus is een met verdwijnen bedreigde vissoort, die volgens gegevens (2006, Atlas Beek- en Riviervissen) in Vlaanderen nog enkel in de Grensmaas voorkomt.

Het is een schoolvis, die houdt van snelstromende rivieren met een hoog zuurstofgehalte en een grindbodem.

Hij meet tot 40 cm en haalt een gewicht van 1 kg. De vis heeft een kenmerkende, laaggelegen, dwarsgeplaatste bek, waarvan de lippen door een hoornhuid zijn bedekt en scherpe kanten hebben.

Zijn voedsel bestaat uit planten, algen, wormpjes en larven. De algen kunnen met de hoornige bek van stenen worden gekrabd.

Net als veel andere vissen moet hij kunnen migreren. Hij migreert naar riviertjes met een grindbodem. Vervuiling, ontgrinding en barrières zijn bedreigingen.