Sneeuwwitte Vedermot

Pterophorus pentadactyla

De Sneeuwwitte Vedermot Pterophorus pentadactyla, ook Vijfvingerige Vedermot genoemd,  behoort tot de vedermotten.

Hij meet tot 17 mm, heeft een vleugelspanning tot 35 mm en vliegt van mei tot september.

De voorvleugels hebben twee en de achtervleugels drie geveerde pluimen. De vleugelslippen zijn ook weer sterk geveerd. In rust zijn deze vleugelpluimen opgerold.

Deze vlinder komt voor tussen heggen, op ruderaal terrein en in wegbermen. De rups is groengeel gekleurd met gele vlekken. De waardplanten van de rupsen zijn vooral Akkerwinde Convolvulus arvensis en Klaver-soorten Trifolium species.