Snuitplatvoetje

Platycheirus manicatus

Het Snuitplatvoetje Platycheirus manicatus is een zweefvlieg met vrij grote oranje vlekken. Het gezicht is snuitvormig verlengd. De borststukrug is dof. De zweefvlieg meet 9 à 10 mm.

Het is een zeldzame soort die in twee generaties van april tot oktober vliegt in open (kust)graslanden en ruderale vegetaties en soms ook in bosranden en stadsparken.

Deze zweefvlieg bezoekt vaak schermbloemigen.

De larven voeden zich met bladluizen.

De soort overwintert als larve.