Sobere Kustkruiper

Harpalus attenuatus

De Sobere Kustkruiper Harpalus attenuatus is een zeldzame loopkever die voorkomt op xerotherme, schaars begroeide plaatsen (stenotoop), zoals in kustduinen. De kever wordt ook gevonden in botanisch soortenrijke, jaarlijks gemaaide, heischrale wegbermen.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 8 mm.