Sofiekruid

Descurainia sophia

Het Sofiekruid Descurainia sophia is een plant met gele stervormige bloemen, die bloeien van mei tot de eerste vorst in trossen. De bladeren zijn dubbel geveerd.

Deze soort groeit op kalkrijke, verstoorde, maar toch relatief voedselarme plaatsen zoals in ruigten en op akkers en op zandgrond, vooral in het kustgebied. De plant is goed bestand tegen betreding.