Soliva sessilis


De plant Soliva sessilis is een nieuwe plant (neofyt) die reeds enkele jaren in Vlaanderen standhoudt.  De plant komt ook al sinds 2016 in Nederland voor.

De plant is afkomstig uit Zuid-Amerika, waar ze groeit op braakliggende terreinen en verstoorde bodems en langs wegen en bermen. Via de wolindustrie is de plant in Zuid-Europa terechtgekomen, van waaruit ze een opmars maakt in noordelijke richting. De zaden worden verspreid via tenten, campers en caravans.

Het is een éénjarige plant die vooral in het vroege voorjaar ontkiemt en begint als een rozet. De plant blijft tijdens de groei erg laag. De plant is in het hart vaak rood aangelopen. De bladeren zijn relatief lang gesteeld en de bladvertakkingen zijn tegenoverstaand. De bloeiwijzen bestaan uit verschillende buisbloempjes waarbij de randbloemen ontbreken. Deze plant bloeit vanaf begin april tot juli.

De zaadjes hebben een relatief lange stekel. Ze blijven hierdoor makkelijk kleven aan kleding, dierenvachten of schoenen. De stekels van de zaden kunnen leiden tot een lichte huidontsteking.      

Het is een plant die mogelijk invasief zou kunnen worden. De plant verspreidt zich snel en heeft een sterke concurrentiekracht.  De kans bestaat dan ook dat de soort zal uitbreiden naar gazons en sportvelden.