Soortenrijkdom


De term soortenrijkdom slaat op het totaal aantal soorten per oppervlakte-eenheid. Men houdt hierbij geen rekening met het aantal individuen per soort.