Sorus


Een sorus of sporenhoopje is een voortplantingsstructuur bij varens. De sorus bestaat uit een verzameling van sporendoosjes. Bij varens zijn de sporenhoopjes meestal aan de onderkant van de bladeren gelegen.

Bij veel soorten wordt het sporendoosje afgedekt door een indusium (wit dekvlies). Dit beschermt de sporendoosjes tot ze rijp zijn.