Spaanse Zuring

Rumex scutatus

De Spaanse Zuring Rumex scutatus groeit vooral langs rivieren. De soort wordt ook soms gekweekt in tuinen van waaruit ze kan verwilderen. We vinden deze soort op muren en andere steenachtige plaatsen zoals kademuren, dijken en ook wel spoorwegemplacementen.

Van mei tot augustus draagt de plant groene bloemen. De bladeren zijn handvormig ingesneden of min of meer pijlvormig. De plant bezit een wortelstok.