Speerdistel

Cirsium vulgare

De Speerdistel Cirsium vulgare groeit op een voedselrijke, droge grond zoals in duinen, wegbermen, op omgewerkte terreinen, in bosranden, op kapvlakten. Het is een algemene distel.

Deze distel neemt veel stikstof uit de bodem op, zodat deze op de duur te voedselarm wordt voor de Speerdistel. De distel bloeit in juli en augustus met paarsachtige hoofdjes. De nectar van de bloemen is alleen bereikbaar voor insecten met een lange roltong zoals bijen, hommels en vlinders. De bladeren lopen uit in lange puntige stekels (speren). De wortel is een penwortel.

De Speerdistel trekt vooral hommels, pluimvoetbijen, tronkenbijen, metselbijen, zandbijen, groefbijen en behangersbijen aan.  De Zwartbronzen Houtmetselbij Osmia niveata kent een gespecialiseerd bloembezoek op composieten en vliegt vaak op deze plant.

Het is één van de waardplanten van de Distelvlinder Vanessa cardui.

Op deze plant kan men vaak de Distelnetwants Tingis cardui aantreffen.