Speerdistelboorvlieg

Terellia serratulae

De Speerdistelboorvlieg Terellia serratulae is een boorvlieg die tot 6 mm lang wordt en van juni tot augustus voorkomt langs wegbermen en bosranden. Deze vlieg heeft geen vleugeltekening. De ogen zijn helder groen en hebben een oranje-blauwe tekening. Het lichaam is grijs; het achterlijf heeft een zwarte tekening.

De larve ontwikkelt zich in de bloembodem bij distels, vooral de Speerdistel Cirsium vulgare.