Spiegelelfje

Meligramma guttata

Het Spiegelelfje Meligramma guttata is een tamelijk algemene zweefvlieg met een lengte van 7 tot 9 mm. Deze vlieg heeft drie (geel)witte rechthoekige vlekkenparen op het achterlijf. Soms ontbreken deze vlekken. Twee zeer kenmerkende lichte vlekken achterop het borststuk, tegen het schildje, raken elkaar soms zodat een hoefijzervorm ontstaat.  

De soort komt van half mei tot begin september voor in voedselrijke, vaak ruderale kruidenvegetaties langs loofbosranden en in voedselrijke loofbossen en ook in wegbermen, parken en tuinen. De vlieg bezoekt vaak schermbloemen.   

Over de ecologie van de larven is weinig bekend, maar deze zijn in Engeland wel enkele keren aangetroffen op de Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus.