Spiering

Osmerus eperlanus

De Spiering Osmerus eperlanus is een zeevis, die om kuit te schieten de rivieren ver opzwemt (anadrome soort), vaak in scholen. Deze vis heeft een zilverkleurige lengtestreep. De vis verspreidt een komkommerachtige geur.
Hij meet tot 30 cm.

Hij schiet kuit in maart- april in de zijrivieren. De 4 tot 5 cm lange, jonge visjes zwemmen naar de zee. Zij leven in diep water en voeden zich met plankton en kleine vissen.

Deze vis komt in Vlaanderen eerder zeldzaam voor. Bij het opzwemmen van de rivieren komt deze vis verschillende hindernissen tegen zoals sluizen, stuwen, gebrekkige zuurstofconcentratie en vervuild water.