Spiesmelde

Atriplex prostrata

De Spiesmelde Atriplex prostrata groeit op bouwland, braakliggende terreinen, langs wegen en  ook langs vloedmerken op schorren en kwelders en langs rivieroevers.

De plant bloeit van juli tot september met groene bloemen in pluimen. De bladeren zijn spiesvormig en driehoekig.