Spilomena troglodytes


De wesp Spilomena troglodytes is een bijna geheel zwarte wesp met een lengte van 2 tot 3 mm. De kaken zijn bij het vrouwtje meestal bruin. De antenneleden van het mannetje zijn kraalvormig.

Deze vrij zeldzame wesp komt van begin juni tot half september voor op uiteenlopende terreinen, ook in stedelijke gebieden.  

De wesp nestelt in holtes in hout, vooral in verlaten gangen van houtkevers.

De nestgangen van deze wesp, die behoort tot de tripsendoders, worden gevuld met larven van tripsen.

Als parasieten zijn de sluipwesp Neorhacodes enslini en de bronswesp Diomorus armatus bekend.