Spits Havikskruid

Hieracium lactucella

Het Spits Havikskruid Hieracium lactucella groeit in onbemeste, heischrale graslanden op droge zandgrond en in grazige schrale wegbermen. De soort is reeds zeer lang zeer zeldzaam.

Deze plant groeit vaak onder prikkeldraden van extensief gebruikte historisch permanente graslanden.