Spitsschubbige Parasolzwam

Lepiota aspera

De Spitsschubbige Parasolzwam Lepiota aspera is een algemene plaatjeszwam met een kegel- of klokvormige tot uitgespreide witte hoed met bruine schubben. De bleekbruine steel wordt tot 10 cm lang. Deze zwam komt matig algemeen voor op humus of strooisel in loof- en naaldbossen, parken en tuinen op een tamelijk voedselrijke grond. Het is een saprofiet.

Deze zwam is giftig.

De intoxicatie verloopt in drie fasen. De eerste tekens zijn deze van een gastro-enteritis met braken en overvloedige diarree. Dit leidt tot uitdrogingsverschijnselen.

In een tweede fase lijken de maagdarmstoornissen minder erg te worden. Maar bij bloedafname worden de eerste tekenen van leveraantasting vastgesteld.

De amatoxines (alfa- en beta-amanitines) zijn verantwoordelijk voor de leveraantasting.

In een derde fase treden er door de leveraantasting bloedingsstoornissen op. De verhoogde concentratie van ammoniak in het bloed leidt tot verwardheid en coma (hepatische encefalopathie). Ook de nieren worden beschadigd.
Een hospitalisatie op intensieve zorgen is noodzakelijk. De behandeling is grotendeels symptomatisch.

Er is geen tegengif. Soms is een levertransplantatie noodzakelijk.

In naar schatting 17 % van de intoxicaties is er een fatale afloop.