Splinterboogbladroller

Acleris umbrana

De Splinterboogbladroller Acleris umbrana is een zeer zeldzame vlinder die behoort tot de bladrollers.

De vleugelspanning kan variëren van 18 tot 23 mm. De kleur van de voorvleugels varieert van geelbruin tot zwartbruin met een zwarte streep.

De voorvleugels dragen karakteristieke opstaande schubben (“borsteltjes”).

Deze soort komt voor in open plekken in bossen en struikgewas.

De waardbomen zijn verschillende loofbomen (Wilde Lijsterbes, Gewone Vogelkers, Sleedoorn, Meidoorn-soorten, Wilg-soorten, Rode Kornoelje, Haagbeuk, Els-soorten).

De rups leeft in samengesponnen bladeren van de waardplanten.

De volwassen vlinders vliegen in één generatie van juli tot in oktober en na de overwintering opnieuw van eind februari tot begin mei.

In de herfst kan deze vlinder op Klimop Hedera helix worden gevonden. In het voorjaar bezoekt de soort Wilg-soorten Salix species.