Sponsgaasvlieg

Sisyra fuscata

De Sponsgaasvlieg Sisyra fuscata is een zeer kleine, donker gekleurde netvleugelige met een vleugelspanning tot 12 mm.

Deze gaasvlieg is licht behaard en de donkerbruin getinte vleugels hebben een dicht adernet met weinig dwarsaders en ongevorkte aders.

Deze soort vliegt van mei tot september bij stilstaande en langzaam stromende wateren waarin zoetwatersponzen leven.

De gele of groene larve leeft namelijk op het oppervlak van deze sponzen. Zij heeft 7 paar abdominale kieuwen. Ze leeft onder water en bezit zeer dunne, bijna rechte zuigkaken, die ze in de cellen van zoetwatersponzen steekt om zich te voeden. Soms zijn er verschillende larven op één spons aanwezig. Ze zijn voor de spons volkomen onschadelijk.

Aan het einde van haar ontwikkeling klimt de larve langs de begroeiing uit het water en zoekt ze een opening in boomschors om er een cocon te spinnen. De larve overwintert in deze cocon en verpopt in het volgende voorjaar.