Sporkehoutzandbij

Andrena fulvida

De Sporkehoutzandbij Andrena fulvida is een zeldzame zandbij met een lengte van 8 tot 10 mm.

Het vrouwtje heeft een bruingeel behaarde kop. Het borststuk heeft een lichte, bruingele beharing waartussen de ondergrond goed zichtbaar is. Het achterlijf is kort en donker behaard. Aan de zijkant is er een lichte beharing langs de achterrand van de tergieten. De poten zijn donkerbruin. De verzamelharen zijn licht bruingeel. De vleugels zijn iets bruin getint.  

Het mannetje heeft een bruingeel behaarde kop. Ook het borststuk is bruingeel behaard. Het achterlijf is glanzend en heeft korte gele haartjes. De poten zijn bruin tot zwart met geelgrijze beharing. De vleugels zijn iets bruin getint.

Deze zandbij leeft in bosgebieden, langs bosranden, bospaden en open bosplekken en op beschutte heideterreinen. De aanwezigheid van Sporkehout Rhamnus frangula is een vereiste want deze bij is wel een polylectische soort, maar vertoont wel een duidelijke voorkeur voor Sporkehout als voedselplant.

De bij kan ook op andere planten zoals Gewoon Biggenkruid worden gezien.

Deze bij vliegt van half april tot half juli.

Het is zeer waarschijnlijk de gastheerbij voor de Boswespbij Nomada opaca (koekoeksbij).