Sporofyt


Een sporofyt is een plant die diploïd is en sporen produceert.