Sprinkhaanvlieg

Stomorhina lunata

De Sprinkhaanvlieg Stomorhina lunata wordt sinds 2015 regelmatig gezien in Vlaanderen. Het is een mediterrane soort die noordelijker gebieden opzoekt.

Deze vlieg, die behoort tot de bromvliegen, is ongeveer 1 cm groot en heeft opvallende horizontale banden op de ogen. Het mannetje heeft een gele tekening op het achterlijf.  De vlieg heeft een opvallend vooruitstekende snuit.
Deze soort kan worden gezien in juli en augustus. 

De vlieg voedt zich met eitjes van onder meer sprinkhanen, vooral treksprinkhanen.

De treksprinkhanen zetten eitjes af in de grond en de sprinkhaanvlieg deponeert haar eitjes bij de eipakketten van de sprinkhaan. Daarom staat de sprinkhaanvlieg bekend als een een natuurlijke bestrijder van treksprinkhanen.

De vlieg foerageert op planten (zoals onder meer Boerenwormkruid, Kruiskruid-soorten, Distel-soorten en Koninginnekruid).