Sprinkhaanzanger

Locustella naevia

De Sprinkhaanzanger Locustella naevia is een vogel met een lengte tot 13 cm. Vroeger werd deze vogel ook wel Sprinkhaanrietzanger genoemd. Hij heeft duidelijk gestreepte bruine bovendelen en geelbruine onderdelen. De staart is lang en afgerond.

Deze vogel laat een sprinkhaanachtig getsjirp horen, dit gedurende telkens 1 à 2 minuten na elkaar, en ook ’s nachts. Tijdens het zingen zwaait hij de kop heen en weer.   

Zijn voedsel bestaat uit insecten.

Het is een bodembroeder. Het nest is komvormig en wordt goed verborgen in dichte begroeiing op of dicht bij de grond in natte hooilanden, akkerranden, heidegebieden, moerasgebieden, duinen, ruigten en jonge bosaanplantingen. Het vrouwtje legt van mei tot juli 5 of 6 eitjes. Beide ouders broeden en verzorgen de jongen. De vogel broedt 1 of 2 keer per jaar.  

Deze soort is bij ons een vrij schaarse broedvogel. Hij trekt in voor- en najaar door en weg. Bij ons komt hij voor van april tot september.   

Deze vogel profiteert, gelet op de keuze van de nestplaatsen van een lichte verstruiking in de duinen, een lichte verruiging van natte heidegebieden en een lichte en tijdelijke verdroging van moerassen. Al deze vormen worden door terreinbeheerders echter meestal als ongewenst beschouwd.