Sprot

Sprattus sprattus

De Sprot Sprattus sprattus is een kleine zeevis, die grote scholen vormt. Deze soort wordt tot 16,5 cm lang.

De vis schiet kuit van januari tot juli langs de kust. Het broed zwemt vrij in het water.

De Sprot verdraagt grote schommelingen in het zoutgehalte van het zeewater. Hij komt daardoor ook voor in brak water en in riviermondingen.