Staartblauwtje

Cupido argiades

Het Staartblauwtje Cupido argiades is een zeer zeldzame vlinder in Vlaanderen. De soort werd reeds gespot in 2012 en 2016.

Het is een soort die oorspronkelijk afkomstig is uit Midden-Europa.

De vlinder is te herkennen aan de kenmerkende “staartjes” (die niet altijd aanwezig zijn) maar vooral aan 2 opvallende zwartgerande oranje oogvlekken op de onderkant van de zilvergrijze achtervleugels. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje violetblauw en bij het vrouwtje bruin met een blauwe bestuiving.

Het is een mobiele vlinder die grote afstanden kan overbruggen. De vlinder houdt van natte graslanden met een ruderaal karakter.

De rupsen voeden zich op verschillende vlinderbloemigen (onder meer Rolklaver-soorten en Rode Klaver).
In de (potentiële) leefgebieden kan een gefaseerd maaibeheer en/of een extensief graasbeheer worden gevoerd, zodat er een continu aanbod blijft van nectar- en waardplanten.

De uitbreiding van het Staartblauwtje is waarschijnlijk een gevolg van de klimaatverandering.