Stabiliteit


Stabiliteit is de mate waarin een ecologisch systeem het vermogen bezit een min of meer dynamisch biologisch evenwicht te handhaven ondanks inwendige of uitwendige prikkels of verstoringen. Inwendige stabiliteit wil zeggen dat er, ondanks sterke of zwakke schommelingen van biotische en/of abiotische factoren binnen het systeem, toch een stabiel evenwicht heerst.

Uitwendige stabiliteit wil zeggen dat er in het systeem, ondanks verstoringen die van buiten komen, toch een stabiel evenwicht blijft heersen. Dit kan komen doordat het systeem tamelijk resistent is tegen uitwendige verstoringen en dus een grote elasticiteit vertoont.