Stadsduif

Columba livia forma domestica

De Stadsduif Columba livia forma domestica is één van de meest succesvolle bewoners van steden.

Deze grijze duif, met de typische paarsig-groene kraag, drinkt van fonteinen, bouwt nesten in kloven van gebouwen en onder bruggen en voedt zich met allerhande menselijke afval dat ze op en langs wegen aantreft. Op veel plaatsen wordt de duif gevoederd door de stedelingen. De vogel is vooral in strenge winters afhankelijk van wat er op de voetpaden of op de wegen te vinden is.

Het beeld van opvliegende duiven en hun gekoer maken deel uit van elke stad.

Stadsduiven ontwikkelden zich vanuit de huiselijke duiven, die afstammelingen zijn van de Rotsduif.   

Momenteel bestaat in sommige steden driekwart van de populatie uit verdwaalde wedstrijdduiven en hun nakomelingen.

De Stadsduif is al geslachtsrijp na ongeveer 5 maanden. Het vrouwtje kan dus al broeden in het jaar van de geboorte. Ze doet dit tot 8 keer per jaar.

Deze duif kan tot 20 jaar oud worden.

De Stadsduif heeft haar eigen ecologische niche en vormt een belangrijke prooi voor roofvogels, zoals de Slechtvalk Falco peregrinus.

De vogel wordt in sommige steden ervaren als een overlast, zodat hij soms wordt bejaagd.

Door Stadsduiven af te vangen of af te schieten valt de onderlinge concurrentie weg. De afvallers vergroten de overlevingskansen van de overblijvers. Als gevolg hiervan stijgt het broedsucces, waardoor de vrijgekomen plaatsen onmiddellijk opnieuw worden ingevuld.

Maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van eventuele overlast, het plaatsen van vaste duiventillen waarbij eieren systematisch vervangen worden door kunsteieren en het aanbieden van nestgelegenheid (nestkasten) aan Slechtvalken (natuurlijke vijanden van duiven) zullen efficiënter zijn dan het afvangen of afschieten van deze vogels.