Stadsmaskerbij

Hylaeus punctatus

De Stadsmaskerbij Hylaeus punctatus is een zuidelijke bijensoort die als gevolg van de klimaatopwarming noordelijker gebieden opzoekt. Enkele exemplaren van deze soort werden in 2015 reeds in de stad Brussel gezien onder meer op een kerkhof, in  een park en in een verruigde grasstrook langs een voetpad.  

Deze bij meet 5 à 6 mm. De bij is grotendeels zwart en heeft een opvallend wit-gele maskertekening op de kop. Het masker reikt niet helemaal tot de antennes zoals bij de Tuinmaskerbij Hylaeus hyalinatus.  

Deze warmteminnende bij gedijt in onze streken goed in de stedelijke omgeving. De stad vormt een zogenaamde “hitte-eiland”, waarin de temperatuur enkele graden hoger ligt dan in het omliggende landschap.