Standvogel


Een standvogel is een vogel die het gehele jaar in hetzelfde gebied verblijft. Dit gebied is tevens het broedgebied van de vogel.

De term mag niet verward worden met jaarvogel.

Voorbeelden van standvogels zijn Kerkuil Tyto alba, Zwarte Specht Dryocopus martius en Buizerd Buteo buteo.