Steenanjer

Dianthus deltoides
De Steenanjer Dianthus deltoides is een kalkschuwe plant, die zeer verspreid groeit op zandige, schrale graslanden en heiden op kalkarme, niet te voedselarme bodems. De bloemen zijn gesteeld. Per stengel staat er slechts één bloem.

De bloemen zijn bespikkeld met vlekjes. De bladeren zijn lang en smal.