Steentrechterspin

Tegenaria silvestris
De Steentrechterspin Tegenaria silvestris is een spin die onder meer voorkomt onder schors, liggend hout en stenen, en dit vooral in bossen.

De soort komt meestal voor in drogere loofbossen met veel dood hout.