Steenvliegen


Steenvliegen of oevervliegen (Plecoptera-orde) zijn slecht vliegende, middelgrote insecten waarvan de larven leven in stromend, zuurstofrijk water. Het larvale stadium duurt 3 tot 4 jaar. De volwassen steenvliegen leven 2 tot 3 weken. De larven eten algen, detritus en kleine insecten. 

Ze zijn zeer gevoelig voor waterverontreiniging. De zuurstof wordt bij deze diertjes opgenomen via de volledige lichaamsoppervlakte. Deze soorten zijn dus zeer gevoelig voor een daling van het zuurstofgehalte in het water.

Steenvliegen vormen een belangrijk voedsel voor vissen.

Reeds heel wat soorten steenvliegen zijn uit Vlaanderen verdwenen.