Stekelbrem

Genista germanica
De Stekelbrem Genista germanica is een doornige struik met gele bloemen die bloeien van april tot juni, en soms nog eens opnieuw in de herfst. Deze struik groeit in droge tot vochtige heidegebieden, op schrale gronden en in bermen.

Op de groeiplaats vinden we vaak zowel Struikhei Calluna vulgaris als Gewone Dophei Erica tetralix. Meestal is de zandgrond iets leemhoudend.  De bodem mag niet bemest zijn.