Stekelkaakkampoot

Zelotes pedestris
De Stekelkaakkampoot Zelotes pedestris is een spin met een voorkeur voor droge, schraal begroeide (warme) graslanden.

We vinden deze spin op kalkgraslanden, korte duingraslanden, heischrale graslanden en droge, schrale bermen.

Het is een nachtactieve jachtspin. Volwassen exemplaren komen voor in mei en juni.