Stekelkampoot

Zelotes longipes
De Stekelkampoot Zelotes longipes is een spin die voorkomt in xerofiele biotopen zoals duinen en heidegebieden, maar ook in venen. Men vindt de soort in duinen vooral onder stenen en tussen mos en in heidegebieden onder heidestruikjes.

Aan de kust is deze soort specifiek voor mosduinen, maar wordt ook gevonden in helmduinen en korte graslanden.

Volwassen exemplaren zijn te zien in de periode april-oktober.