Stekelkopamaniet

Amanita solitaria
De Stekelkopamaniet Amanita solitaria is een aan kalkrijke bodems gebonden zwam. Deze amaniet komt voor in matig droge tot droge loofbossen op een kalkrijke leem of kleigrond.

Het is een mycorrhizavormende soort bij Beuk Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species. Verzuring is nefast voor deze soort.