Stekelloos Putkopje

Trichopterna cito
Het Stekelloos Putkopje  Trichopterna cito is een spin die voorkomt op droge, kortgegraasde graslanden.  

Behalve in duinen kan deze soort ook gevonden worden in heide, kalkgraslanden, bosranden, steppes en ruderale terreinen. In de regel is de verspreiding beperkt tot kalkgraslanden, heidegebieden en kustduinen.

Aan de kust komen de grootste aantallen voor in mosduinen, maar men vindt deze soort ook in korte graslanden, jonge pannen en helmduinen.

Volwassen exemplaren kunnen het hele jaar gevonden worden.