Stekelpootroofvlieg

Machimus arthriticus
De Stekelpootroofvlieg Machimus arthriticus is een roofvlieg met een lengte van 16 tot 18 mm. De voordijen zijn aan de onderkant voorzien van borstels. De schenen hebben een rode tekening. De lichtgekleurde borstels op de kop zijn vermengd met zwarte.

Deze zeldzame vlieg komt van begin juni tot begin augustus voor in (hei-)schrale graslanden, ruige akkers en zandige rijk begroeide bermen.