Steltmuggendoder

Crossocerus vagabundus
De Steltmuggendoder Crossocerus vagabundus is een graafwesp met een lengte van 7 tot 10 mm. Het vrouwtje is zwart en heeft gele sprietschaften en schenen en een geel getekend halsschild en schildje. Rugplaten 2 tot en met 4 hebben smalle, gele zijvlekken die elkaar in het midden dicht naderen of raken. Rugplaat 5 heeft een gele band. Het mannetje heeft aan de achterzijde van de voorste dijen een doorn. De eerste rugplaat is bij deze wesp bijna even breed als lang.

Deze minder algemene wesp vliegt van begin mei tot begin september in verschillende biotopen.

Het nest wordt gemaakt in dood hout en hierbij maakt deze wesp vaak gebruik van reeds bestaande vraatgangen van
kevers. Het nest heeft soms vertakkingen en kan tot 6 nestcellen bevatten.

De prooien bestaan uit langpootmuggen, steltmuggen en snavelvliegen. Ook rupsen van bladrollers zijn als prooi waargenomen.