Stengelomvattend Havikskruid

Hieracium amplexicaule
Het Stengelomvattend Havikskruid Hieracium amplexicaule  is een bergplant uit Zuid- en Midden-Europa, maar komt als adventief voor op muren. Het is van nature een rotsplant. De soort werd in onze streken ingevoerd om stadsmuren op te vrolijken.

In Tongeren bijvoorbeeld werd ze eerst aangeplant, waarna ze verwilderd is op stenige plaatsen. Ze groeit vooral op muren waar er aan één kant aarde is, zoals op kademuren.

De plant bloeit in juni en juli met gele bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn langwerpig. De stengelbladeren omvatten met de bladvoet de stengel. De vruchten zijn dopvruchten.