Stenodynerus bluethgeni


De wesp Stenodynerus bluethgeni  behoort tot de stengelmetselwespen. Deze wesp heeft ivoorwitte achterlijfsbandjes. De wesp meet 7 à 8 mm.

Het is een uiterst zeldzame wesp waarvan nog maar weinig bekend is over de biotoopvoorkeur. De wesp vliegt van mei tot in augustus.

Het nest wordt gemaakt in plantenstengels en soms in dood hout.

Als prooidieren worden rupsen van kleine nachtvlinders gevangen.